Trung tâm Thương mại & Văn phòng giao dịch 148 Hoàng Quốc Việt - HN

Địa điểm:          148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tên dự án:        Dự án Trung tâm thương mại và Văn phòng giao

                        dịch 148 Hoàng Quốc Việt

Quy mô dự án:  Diện tích mặt bằng 2.285 m2, diện tích xây dựng

                        1.088 m2 bao gồm 01 tòa nhà 18 tầng và 02 tầng

                        hầm

Chủ đầu tư:       Cty CP Đầu tư và Phát triển dịch vụ dầu khí

Gói thầu:           Hợp đồng số 07/PISD-LICOGI&CIC8/2011, gói

                        thầu xây lắp sô 3 - thi công phần ngầm

Giá trị hợp đồng: 61.831.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi