Trụ sở Công an TP HCM

Địa điểm:            286 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tên dự án:          Dự án Trụ sở làm việc công an TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án:    Diện tích gần 4 ha, tổng diện tích sàn hơn 70.000

                          m2 bao gồm 04 tòa nhà (02 tòa cao 16 tầng) và

                          01 tầng hầm.

Tổng mức đầu tư:  gần 1.200 tỷ đồng

Chủ đầu tư:         Công an Tp Hồ Chí Minh

Gói thầu:             Hợp đồng số 380/1A/TCT/KTKH,Gói thầu xây lắp

                          số 3 - Xây dựng phần ngầm.   

Giá trị hợp đồng: 162.280.000.000 VNĐ    

     

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi