Trụ sở Báo Thanh niên - TP HCM

Địa điểm:          268/270 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM

Tên dự án:        Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc mới

Quy mô dự án: 01 tòa nhà cao 12 tầng và 02 tầng hầm, diện tích

                       sàn xây dựng hơn 4.900 m2. Tòa nhà trang bị hệ

                       thống điều khiển thông minh và hệ thống thông tin

                       liên lạc hiện đại

Chủ đầu tư:      Báo Thanh niên

Gói thầu:          Hợp đồng số 98A/2013/HĐTC xây dựng cọc tường

                       vây và cọc khoan nhồi đại trà  

Giá trị hợp đồng: 8.673.000.000 VNĐ

Gói thầu:          Hợp đồng số 294/TCT/2013/HĐTC thi công xây

                       dựng tòa nhà, hệ thống cửa - vách kính - lam

                       nhôm - sân đường nội bộ, hệ thống điện trong

                       và ngoài nhà, hệ thống cấp thoát nước

Giá trị hợp đồng: 45.300.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi