Khu đô thị Cột 5 - Cột 8

Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long

Khu dân cư đồi T5 - TP Hạ Long

Đường bao biển Lán Bè - Cột 8

LICOGI cùng SUMITOMO đồng chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội

Khu đô thị mới Thịnh liệt - Thành phố Hà Nội

Khu đô thị Cột 5 - Cột 8 mở rộng, Thành phố Hạ Long

Nhà máy Thủy điện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai