Thủy điện Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Địa điểm:           Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Tên dự án:         Dự án công trình thủy điện Lai Châu

Quy mô dự án:   Công suất lắp đặt 1.200 MW với 3 tổ máy, sản

                         lượng điện bình quân hàng năm 4.670,8 triệu kw/h

                         Tổng vốn đầu tư trên 35.700 tỷ đồng

Chủ đầu tư:        Ban điều hành dự án thủy điện Lai Châu - EVN

Gói thầu:            HĐ số 18/2013/DATĐSL-KH-HĐ gói thầu thi công

                          dự án thủy điện Lai Châu

Giá trị hợp đồng: 951.258.000.000 VNĐ

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi