Nhà máy Thủy điện Bản Chát - Tỉnh Lai Châu

Địa điểm:          Nằm trên địa bàn 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên,

                       Tỉnh Lai Châu

Tên dự án:        Dự án nhà máy thủy điện Bản Chát

Quy mô dự án:  Công suất lắp đặt 220 MW, sản lượng điện bình

                        quân hàng năm 769,7 triệu kw/h. Tổng vốn đầu tư

                        11.167 tỷ đồng

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Dự án điện I - EVN

Gói thầu:           HĐ số 66/2006/ATDD1/HĐXL Tổng thầu thi công

                        xây lắp công trình chính, công trình tạm, thi công

                        các hạng mục phục vụ thi công giai đoạn 2, bảo

                        quản lắp đặt thiết bị công nghệ và chạy thử tổ máy

Giá trị hợp đồng:  5.477.000.000.000 VNĐ

Một số hình ảnh công trình:

Ngăn sông đợt 1 ngày 27-2-2008

LICOGI 17 thi công đào hố móng đập

Phát động thi đua LĐSX trên công trường

LICOGI 13 sản xuất cốt liệu

LICOGI 16 đổ bê tông đầm lăn

Toàn cảnh công trường

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi