Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang

Địa điểm:         Khu công nghiệp Thạch Lộc, Huyện Châu Thành,

                       Tỉnh Kiên Giang

Tên dự án:       Dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang

Quy mô dự án: Tổng diện tích xây dựng 20.000 m2, tổng khối

                       lượng chế tạo lắp đặt 3.000 tấn,tổng mức đầu tư

                       1.360 tỷ đồng

Chủ đầu tư:     Ban Quản lý Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang

Gói thầu 33:     Thi công nhà xưởng (phần cọc, móng máy, móng

                       và nền nhà xưởng, khung kèo thép, hoàn thiện)

Giá trị hợp đồng: 86.736.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi