Khu đô thị Cột 5 - Cột 8

Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long

Khu dân cư đồi T5 - TP Hạ Long

Đường bao biển Lán Bè - Cột 8

Khách sạn HORISON - Thành phố Hà Nội

Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia - TP Hà Nội

LICOGI cùng SUMITOMO đồng chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội

Khu đô thị mới Thịnh liệt - Thành phố Hà Nội

Khu đô thị Cột 5 - Cột 8 mở rộng, Thành phố Hạ Long

Khoan đại trà cọc nhồi Trụ sở Tổng Liên đoàn lao động VN

Cầu Bản Chợ - Tỉnh Lai Châu

Thi công tuyến đường 11 Đại học Quốc gia - Hà Nội