Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ:
Số 491 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại:
(84 4) 38542365
Số Fax:
(84 4) 38542655
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP
Chăm sóc khách hàng:
contact@licogi.com.vn
ý kiến đống góp:
contact@licogi.com.vn

Gửi Thư