Khoan cọc nhồi Tổ hợp công trình CT5 Khu đô thị mới Thịnh Liệt - TPHN

Địa điểm:            Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tên dự án:          Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ văn

                          phòng thương mại và nhà ở tái định cư CT5

Quy mô dự án:    Diện tích đất hơn 18.000 m2, diện tích xây

                          dựng 4.836 m2, mật độ xây dựng 26,5% diện

                          tích đất. Bao gồm 04 tòa nhà cao 23 tầng với

                          01 tầng hầm, tổng số 800 căn hộ.

Chủ đầu tư:         Tổng công ty LICOGI - CTCP

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi