Khoan cọc nhồi Nhà Quốc hội mới - Thành phố Hà Nội

Địa điểm:          Quảng trường Ba Đình - TP Hà Nội

Tên dự án:        Dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và hội

                        trường Ba Đình mới

Quy mô dự án:  Tòa nhà Quốc hội cao 39m, diện tích sàn trên

                        60.000 m2 bao gồm 05 tầng nổi và 02 tầng hầm.

                        Tổng mức đầu tư 4.747 tỷ đồng

Chủ đầu tư:       Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội

                        trường Ba Đình (mới)

Gói thầu:           Hợp đồng số 12/2010/TCXD/HĐ, gói thầu thi công 

                        cọc khoan nhồi

Gía trị hợp đồng: 73.247.000.000 VNĐ

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi