Khoan cọc nhồi Chung cư Imperia Garden - Thành phố Hà Nội

Địa điểm:           203 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TPHN

Tên dự án:         Dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp

                         dịch vụ thương mại HBI

Quy mô dự án:   Công trình cao 35 tầng, diện tích xây dựng 42.159

                         m2, trong đó: đất xây dựng công trình hỗn hợp

                         VPTMDV 5.893,2 m2, đất xây dựng nhà ở chung

                         cư cao tầng và DVTM 18.057,7 m2

Chủ đầu tư:        Công ty Cổ phần HBI

Gói thầu:            HĐ số 04/2015/HĐTC/HBI-LICOGI thi công cọc

                         khoan nhồi đại trà khu A

Giá trị hợp đồng: 46.136.000.000 VNĐ

Gói thầu:            HĐ số 12/2015/HĐTC/HBI-LICOGI thi công cọc

                         khoan nhồi đại trà khu B

Giá trị hợp đồng: 31.381.000.000 VNĐ

  

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi