Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang

Âu tầu Dung Quất - Tỉnh Quảng Nam

Nhà máy gạch Granit Đồng Nai

Khu Công nghiệp Thăng Long - Hà Nội