Khoan cọc nhồi Tổ hợp công trình CT5 Khu đô thị mới Thịnh Liệt - TPHN

Khoan cọc nhồi Nhà Quốc hội mới - Thành phố Hà Nội

Khoan cọc nhồi Chung cư Imperia Garden - Thành phố Hà Nội

Khoan cọc nhồi Cao ốc xanh - Thành phố Hồ Chí Minh

Cầu Hàn - Thành phố Hải Dương

Cầu Nậm Đoong - Tỉnh Lai Châu

Cầu Cốc Ly - Tỉnh Lào Cai

Cầu Bản Mở - Tỉnh Lai Châu

Thi công tuyến đường 11 Đại học Quốc gia - Hà Nội

Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng

Thi công Quốc lộ 8 Tỉnh Bolikhamxay - Lào

Thi công đường Hò Chí Minh