LICOGI đồng chủ đầu tư Thủy điện Đăkđrinh - Tỉnh Quảng Ngãi

Thủy điện Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Nhà máy Thủy điện Sơn La - Tỉnh Sơn La

Nhà máy Thủy điện Bản Chát - Tỉnh Lai Châu

Nhà máy Thủy điện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai

Nhà máy Thủy điện A Vương - Tỉnh Quảng Nam

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - Tỉnh Quảng Ninh

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 & 2 - Tỉnh Hải Dương

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí 1 & 2 - Tỉnh Quảng Ninh