Âu tầu Dung Quất - Tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh công trường LICOGI thi công:

 

Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi
Tổng công ty xây dựng Licogi