Xây dựng Nhà máy Sửa chữa tầu biển Hundai - Vinashin - Tỉnh Khánh Hòa

LICOGI cùng SUMITOMO đồng chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội

Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang

Âu tầu Dung Quất - Tỉnh Quảng Nam